Smitteverntiltak – Scandinano

Smitteverntiltak mot Corona virusetKjære kunde!
Corona viruset vil påvirke oss alle. Vi tar vårt ansvar alvorlig og tilpasser vår drift etter de anbefalinger og krav som gis av myndighetene. Driften går fortsatt som normalt, men kapasiteten kan endres på kort varsel grunnet den alvorlige situasjonen vi alle er i.

Tiltak for å redusere smitterisiko iverksettes kontinuerlig. Og vi gjør det vi kan for å trygge våre kunder ved besøk i våre lokaler.  Vi er fleksible med å hente og levere bil. Ta kontakt med oss så finner vi en god løsning. 

Med vennlig hilsen
Scandinano