Porsche foliert i gloss bright orange. carbon på panser,tak,spoiler. striper.